Danske Konkurrencer

JYSKE 2018

 

Dato: lørdag den. 7 April

 

Sted: Via University Horsens på Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

 

Tid: 10.00 -16.00

 

Indsendelsesfrist for billeder: lørdag den 17. februar 2018

 

Print sendes til: Henning Mortensen, Bjerrevej 325, Bjerre, 8783 Hornsyld

 

Link til upload: er under udarbejdelse

 

Kategorier:

 

· Momochrome print

 

· Farve print

 

· Monochrome digital

 

· Frave digital

 

· Protræt digital

 

Deltager gebyr:

 

For deltagelse i 1 kategori betales kr 185 For deltagelse i 2 kategorier betales kr 200 For deltagelse i 3 kategorier betales kr 215 For deltagelse i 4 kategorier betales kr 230 For deltagelse i 5 kategorier betales kr 245

 

Betaling af gebyr til konto: Nordea, Regn. nr. 2630 Kontonummer: 6894 718 356.