Klubkonkurrence

Klubkonkurrence


Klubkonkurrencen afholdes hvert år og går over fire runder I diverse kategorier. Deltagelsen er gratis.

Til hver runde vælger bestyrelsen en eller flere eksterne dommere, som fordeler points efter de retningslinier, der er afstukket under bedømmelse. Pointtallet for alle billeder tæller for hver autor videre i klubmester­skabet. Hver autor kan højest deltage med 2 billeder pr.runde Emnet for den enkelte runde kan være frit eller bundet efter bestyrelsens afgørelse.Klubmester i den enkelte kategori er den autor, som sammenlagt har opnået flest points i de fire runder.

Billedstørrelse.

Papirbilleder: alle papirbilleder skal være monteret på 30 x 40 cm støttekarton. Den maksimale tykkelse (billede, støttekarton og passepartout) er 6 mm.

Digitale billeder: Maksimal bredde for bredformat: 1920 pixel. Maksimal højde for højformat: 1080 pixel. Filstørrelse maksimalt 3 MB

Bedømmelse. Alle billeder kommenteres og tildeles points: 19-20 points: Billeder i særklasse---------15-18 points: Fremragende billeder -----------11-14 points: Gode billeder -----------06-10 points: Hæderlige billeder-------------- 01-05 points: Svage billeder.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klubbens interne konkurrence:

Klubbens interne konkurrence 2019, som bliver afviklet af 4 omgange. 

1 tema er " Photojournalism ". Der skal afleveres 2 billeder det er valgfri om det er i Farver eller monochrome. Billeder skal opfylde flg krav: 

Maksimal bredde 1920 pixel.

Maximal højformat 1080 pixel

Filstørrelse maksimalt 3 MB

Endvider skal krav til definition

" Photojournalism " overholdes.

Billederne senden til: dyblar@gmail.com

senest d. 1 februar 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definition Photojournalism

 

 Reglerne for kategorien Photojournalism tager udgangspunkt i PSA’s regler, som også FIAP følger. I nationale konkurrencer er det den danske definition, som er gældende. Fotojournalistiske billeder er billeder med informativt indhold og følelsesmæssig påvirkning, herunder menneskelig interesse, dokumentation og spot nyheder. Det journalistiske indhold i billedet skal vægtes højere end billedlig og teknisk kvalitet. Af hensyn til troværdigheden kan billeder, som fordrejer eller manipulerer sandheden, såsom manipulation for at ændre emnet, eller situationer, som er oprettet eller opstillet med henblik på fotografering, ikke deltage i kategorien Photojournalism. Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable. Krav: Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammenlagt pointresultat efter 4 og sidste runde af klubkonkurrence 2018

Klubmester 2018 - Roland Jensen

Author:

Point:

Placering sammenlagt:

Roland Jensen

140

1

Kim Andersen 

128

2

Peter Larsen

111

3

Helle Lorentzen

108

4

Egon Poulsen   

88

5

Ulrik Andersson

76

6

John Vestergaard

76

6

Ivan Froberg

63

7

Ib Meinhardt

62

8

Kis Boel Guldmann

40

9

Benny Rytter

34

10

John Petersen

32

11
4 klubkonkurrence 2018

--------------------------------------------

I den 4 og sidste og afgørende klubkonkurrence for 2018 havde vi emnet “Potræt ” og Jørgen Kristensen som dommer.

Roland Jensen løb med både første og anden pladsen med 19 point til dem begge,på en tredjeplads kom Kim Andersen med 15 point.

Sammenlagt for alle 4 runder og Klubmester for 2018 blev Roland Jensen med 140 point og Kim Andersen på en 2 plads med 128 point, på en 3 plads kom Peter larsen med 111 point.


3 klubkonkurrence 2018

-------------------------------------------------------------------

Katogorien i 3 runde af klubkonkurrenten 1018 var “ Transport ” og med Susan Kipp som dommer.

Susan fremlaget resultatet hun var kommet frem til på klubaftenen, med gode fylstegørende kommentar og kritik til hver billede.

Roland Jensen scorede 1 pladsen med 19 point, 2 pladsen gik til Peter Larsen med 18 point og 3 pladsen til Kis Boel Guldmann ligeledes med 18 point.


2 klubkonkurrence 2018

--------------------------------------------------------------------

Kategorien i 2 runde af klubkonkurrencen var ”Man and Work” og Lars Moegreen som dommer.

Kim Andersen scorede 1 pladsen med 19 point og Roland Jensen 2 og 3 pladsen med 2 x 18 point

1 klubkonkurrence 2018

------------------------------------------------------------

I første klubkonkurrence 2018 var kategorien ”macro” og Danne Johansen var dommer.

Peter Helmut Larsen løb med 1. pladsen og 20 point, efterfulgt af 4 billeder, der delte 2 pladsen Helle, Benny, Peter og Roland med 19 point hver.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammenlagt pointresultat efter 4 og sidste runde af klubkonkurrence 2016

Klubmester 2016 - Kim Pinderup Schelle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author:

Point:

Placering sammenlagt:

Ib Meinhardt

105 point

4

Rainer Broxgaard

101 point

6

Egon Hygom Poulsen

87 point

8

Helle Lorenzen

72 point

10

Kim Pinderup Schelle

125 point

1

Ulrik Andersson

87 point

8

Roland Jensen

109 point

3

John Vestergaard

87 point

8

Jimmy Frisk

92 point

7

Peter Helmut Larsen

102  point

5

Kim Andersen

113 point

2

Ivan Froberg

72 point

10

Benny Rytter

                       73 point  mangler første runde

9


4 klubkonkurrence 2016

--------------------------------------------

I sidste og afgørende klubkonkurrence for 2016 havde vi emnet “Arkitektur” og Peter Birk som dommer.

Ib Meinhardt løb med både første og anden pladsen med 18 og 17 point på en tredjeplads kom Rainer Broxgaard med 16 point.


Sammelagt for alle fire konkurrencer og klubmester blev Kim Pinderup Schelle med 125 point, nummer 2 blev Kim Andersen med 113 point og på en tredjeplads Roland Jensen med 109 point.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 klubkonkurrence 2016

------------------------------------------

Så blev spændingen udløst for den 3 klubkonkurrence, hvor emnet var ”natfoto”  Finn E Larsen fra SDF udland havde stillet sig til rådighed som dommer.  Kim Pinderup Schelle løb med førstepladsen til et billede med 18 point ud af 20 mulige, der efter fulgte 3 billeder med 15 point John Vestergaard med 2 billeder og Rainer med et billede. Der blev rykket lidt rundt på den samlet stilling i konkurrencen hvor Kim Schelle føre suverænt med 102 point. Så det bliver spænden om den 4 og afgørende konkurrence vil ændre noget på den samlet stilling.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 klubkonkurrence 2016

-----------------------------------------

Havde fornøjelsen af at være dommer i Fotogruppen8600, til deres 2 klubkonkurrence 2016, hvor der var et bundet emne ”Street”.

Jeg har personligt beskæftiget mig med Street Photography de sidste 3-4 år og har på denne tid udvidet mit billedsyn for street enormt.

Alle kan nemlig fotografere Street Photography, men det er ikke alle der kan se og fange en god og interessant "situation" før den opstår. 

Niveauet i billederne var lige fra "den nye" til "den hærdet" street´er og jeg håber mine kommentarer og gennemgang af billeder d.13-09-2016 i klubben var med til at give mere forståelse/indblik i dette fantastiske emne og har givet flere af jer mere "blod på tanden" for Street.

Venlig hilsen Nicolai Godvin
    Nr. 1  Kim Andersen - Cola  20 point    Nr. 2 Rainer Broxgaard -Tanker 19 point   Nr.3 Kim Pinderup Schelle - Rainy night Nework 18 point

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 klubkonkurrence 2016

----------------------------------------

Til fotogruppen 8600.

Dommervotering d. 14/6-2016 i Silkeborg.

På opfordring fra Ib Meinhardt sagde jeg efter meget kort betænkningstid ja til at være dommer hos jer.

Det er meget en tillidssag, som jeg gik til med stor ydmyghed, da jeg er et ubeskrevet blad i både national og internal sammenhæng.

Konkurrencen var 24 digitale fotos med frit emne.

Kvaliteten var ganske høj – mange af billederne havde kvalitet til at bleve sendt ud i ”verden”.

De fotos, der lå i mellemgruppen, havde gode kvaliteter, men manglede lige det sidste, der gør billedet mere fænglende.

Resten af billederne var ikke for mig af opsigtsvækkende karakter.

Billederne var fra både nu og her situationer, og andre var ide-kompositioner med tanke og teknisk spændende udførsel.

Som dommer i en mindre kreds er det rart med kommentarer fra autorerrne nu og her.

En dommer er ikke ufejlbarlig, godt med løbende dialog.

Hvis man som dommer oplever udtalt tilfredshed bordet rundt,  må man sige indsatsen har været det hele værd.


         Venlig hilsen Jørn Hempel          NR.1    Ib Meinhardt - Prison 20 point  NR.2  Roland Jensen - Högris 20 point    NR.3 Peter Helmut Larsen-The last tune 20 point

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IB Meinhardt placering nr 1 med 20 point
Roland Jensen placering nr.2 med 20 point
Peter Helmut Larsen Placering nr.3 med 20 point