13. juli 2024

Percy Lundstrøm

For mit vedkommende handlede det at være fotograf, mest om at tage billeder, i forbindelse med en ferie, eller til en familie fest. Som tiden er gået, har jeg bygget flere vinkler, og interesser på min fotografiske vifte. Jeg har meget vanskeligt ved, at pege på et særligt område, der fotografisk set optager mig mere end noget andet.
Velkommen til…..

https://laperbani.wixsite.com/lundstroem